Garancija izdelkov


Garancija izdelkov velja za izdelke, ki so kupljeni na podlagi priloženega računa, kot datum prodaje pa velja datum na računu. Garancijo se uveljavlja z računom ali kopijo in potrjenim garancijskim listom. Garancija za vse izdelke je najmanj 12 mesecev. Za izdelke, ki imajo daljšo garancijsko dobo, je le-ta posebej označena. Garancija ne velja za potrošni material!

Uveljavljanje garancije se vrši na sedežu pooblaščenega servisa, ki je naveden na garancijskem listu. Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku bodo odpravljene brezplačno.

Garancija preneha veljati

·        okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela....)

·        če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja

·        pri spremembah na izdelku

·        pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.

·        pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k izdelku

·        pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka

·        pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja

 

LOADING